Csányi Pincészet

Írta: Horváth László Kategória: Sub Category 1 Dátum: Hozzászólás: 0 Látogató: 560

Tisztaság, precizitás, szakértelem és megbízhatóság ad biztos alapot a jövő sikereihez.

Ars Poetica

Van kivételes mikroklímánk. Bordeaux-éval vetekszik.
Van gazdagon termő földünk. A természet bőkezű ajándéka.
Van büszke hagyományunk. Teleki Zsigmondtól örököltük,
kinek keze nyomán újra éledtek Európa szőlőskertjei.

Van XXI. századi technológiánk. Hiszünk a merész innováció erejében.
Mindenünk megvan, ami a nagyszerű borok megalkotásához kell.
És van még valamink: az elhivatottság, melynek végső célja,
hogy borainkat a világ legjobbjai között említsék majd.

Van elhivatottságunk, amelynek végső célja, hogy olyan borokat készítsünk,
melyek új élményekre, egy jó beszélgetésre, az élet élvezetére inspirálnak.
Ezért minden pohár borba egy gondolatot, egy mosolyt rejtettünk.

Csányi Pincészet. Inspiráció palackozva.

Tevékenységünk

Pincészetünk fejlesztéseinek eredményeképpen a külső megújuláson túl modern borászati üzemmé vált, ahol a ha­ladó szellemű bor­ké­szí­tés­hez nél­kü­löz­he­tet­len tech­no­ló­gia bir­to­ká­ban sem fe­led­ke­zünk meg a ki­a­la­kult nagyszerű bor­ké­szí­tési ha­gyo­má­nyok­ról, me­lyek lé­nyege: a szőlőben meg­ter­melt ér­té­ke­ket ma­xi­má­li­san és nagy biz­ton­ság­gal meg­je­le­ní­teni a bo­rok­ban.

Korszerű szőlőfeldolgozó rend­sze­rünk mód­sze­ré­ben a ha­gyo­má­nyokra épül, bo­ra­ink ha­gyo­má­nyos fa­hor­dós és bar­ri­que hor­dós ér­le­lé­sét pe­dig biz­ton­sá­gos pa­lac­ko­zás kö­veti – je­len­leg leg­mo­der­nebb­nek szá­mító pa­lac­kozó gép­sor­ral. Évente 2 mil­lió pa­lack bort ké­szí­tünk.
A minőségbiztosítási rendszerünk nagyon fejlett, az ország egyik legjobban felszerelt borászati laboratóriumával rendelkezünk, melyben boraink analitikai vizsgálatát végezzük. A minőség iránti elkötelezettségünk minden munkatársunk munkájában visszaköszön a szőlőműveléstől az értékesítésig. Tisztaság, precizitás, szakértelem és megbízhatóság ad biztos alapot a jövő sikereihez. Hisszük, hogy csak elégedett vevőkkel lehet a piacon tartós sikereket elérni.

Hozzászólások

Írd le véleményed

Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat January February March April May June July August September October November December

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vagy Reset password